41) من و بابام

 

زبان از خیلی وقت قبل، صدای تلفن یا باز شدن در که میاد گوشام رو تیز و حواسم رو جمع می کنم و آرووم زیرلب میگم بابابابابابا....

خوشمزه از دست بابایی اونقده خوشگل به به می خــــــــــورم که نگو...

زبان عاشق اینم وقتی بابایی داره انار می خوره بشینم رو پاهاش و دونه دونه انار رو تو دهنم فشار بده و من قطره قطره آب انار بخورم.. مامانم برام آب انار گرفت، اما نخوردم.. همون دونه دونه انار دوست دارم فقط هم با دستای بابایی..

 

 

 

 

قلب وقتی بابایی میره سرکار، دلم خیلی براش تنگ میشه.. از اونجا که:

 اگه موقعی که داره از در میره بیرون من هم بیدار باشم و ببینم از در رفت بیرون، تا مدتها پشت در خونه می شینم و در میزنم، فکر می کنم هنوز بابایی پشت دره و در رو برام باز می کنه الآن.. (: گلاب به روتون مثل دستشویی که سیم ثانیه ای که فرصت میدین رو داری در میزنی و صدامون میکنی!)

 پشت تلفن دلم غــــــــــش میره واسه بابایی و با هم دل میدیم و جون تحویل میگیریم..

 بابایی که از در بیاد تو با مامانم میریم استقبالش و میپرم تو بغلش.. دیگه مهلتی نمیدم که دست و رویی بشوره، لباسی عوض کنه یا نفسی رو تازه ........ نوچ!

خلاصه که یه نیم ساعتی یه ربعی، مشغول دالی بازی، پیتیکوبازی،دنبال بازی و انواع و اقسام دیگر بازیایی هستم که فقط بابایی بلده و فقط اون میتونه اونهمه هیجان بهم بده و تو این مدت به کمر مامان مرخصی میدم!

 بابایی میچّـــلوندم و میچرخوندم و میبوسدم و میخوردم و من جیکم در نمیاد.

بابایی میگه احتمالا یکی از دلایلی که میگن بهشت زیرپای ماماناست اینه که تحملشون خیلی بالاست که تا حالا ما نی نی ها رو قورت ندادن!!!!

 

 

 

تعجب چون شمع = جیز!! داخ!!      بابایی در راستای آموزشهای پیش از تولد بهم یاد داده لامپ رو فوت کنم تا خاموش شه!!!

خنده احتمالا هم روی کیک تولدم لامپ روشن کنن..

زبان حالا تصور کنین من رو توی یه مهمونی که لوسترا روشن باشن یا یه شب توی یه خیابون که پر از مغازه باشه..... نفس کم میارم خوب..

عصبانی تازه با این لامپای پیزوری ِ کم.مصرف که دو بار خاموش شن دفعه سومی وجود نداره، تمرینات ما چــــــه شـــــــــــود!!؟

 

بابایی ام؛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بابایی جونم.. دستهای مهربونت رو گاه گاهی گهواره ی منه و خیلی

دستای بزرگ و گرم شما رو دوست دارم که پر از انرژیه و لبریز از محبت..

من و مامان به وجود شما افتخار می کنیم و خیلی خیلی خیلی دوستون داریم.

/ 0 نظر / 2 بازدید