اول سلامتی....

سلامتی .. سلامتی .. سلامتی ...

اینه آرزوی ما برای همه ی بچه های دنیا..

...

چند روزیه مسیس بودم واسه همین کم پیدا..

مروارید هجدهم روز پنجشنبه 8 دی در دهان من پیدا شد! قلب(آسیای دوم فک بالا سمت چپ)

قاطی اینهمه تب و بیحالی خودش رو نمایوند تا مثل قبلیه کلی تهمت بیحالی و دردسر برای در اومدنش بهش نزنیم ولی زهی خیال باطل، چون ما خودمان میدانیم که 21.75% از تب اینجانب مربوط به جناب دندان میباشه! نیشخند

/ 0 نظر / 31 بازدید