تابستان خانگی ما

بازم

پاییز نو مبارک!

 

بعد از ظهرهای کشـــــــــــــــدار که البته نیمیش رو به خواب پر می کردیم..

گاهی هم مثل دیروز کاری به سرمان میزند و میزنیم بیرون......

در بالکن خانه و نقشی که با آب بر زمین می زنیم.....

 

 

مواد لازم؛ یک کوچولوی خواب زده، یک سطل آب، یک قلم مو، زمینی برای نقاشی و البته خورشیدی که نقش پاککن را ایفا می کند و بر وسعت زممینه نقاشی می افزاید.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 54 بازدید