یه کارِ و دو هوا!

البته کار نبود، شاهکار بود!

که در پی اون من این شکلی نیشخندلبخند و مامان این شکلی شد آخگریه!

این شاهکار مورخ فردای بازگشت نیمه شبانه مون از سفر انزلی بوقوع پیوست. هی به مامان میگم که شاهکارم رو بنویس تو خونه ی کوشمولو.. هی نمی نویسه!

میگم چرا؟ میگه بدآموزی داره!!

میگم واسه کی؟ خودِ دوستام که هنوز نمی تونن بخونن بدآموزی شن که! اگه فکر می کنی ماماناشون بدآموزی میشن ننویس!!! خنثی

و اما بلاخره مامان مینویسه تا درس عبرتی شود برای "نمی دونم کی"! چشمک

 

 

 

گفتم که موقع برگشت از سفر بیشتر راه رو که توی ترافیک بودیم اینجانب در خواب ناز بسر برده ولی مامانا و بابایی مهربان هلاکِ خواب رسیدن خونه و بعد دو ساعت خوابشون بنده در شیپور بیدارباش دمیده و همه را خواب بسر کردم! بابایی جان که رفتن سرکار! و ماندیم منِ فول انرژی و یه مامان افقیِ کش اومده یِ این شکلی خمیازه!!

دم ظهری مامان به صورت خیلی منطقی با من صحبت کرد که: پسرم، شما که داری بازی می کنی، مامان هم کنار شما دراز می کشم و یه کم لالا میشم. (البته این رو در عین نا امیدی گفت ها!) و در همان کمال ناباوری نیم ساعتی گذاشتم که چشم رو هم بذاره........

وقتی بیدار شد، خیلی ازم تشکر کرد که گذاشتم تا بخوابه و سرحال شه و از این تشکر من هم سر وجد اومدم و شروع کردم به تعریف کردن کارهایی که تو این نیم ساعت انجام دادم..

- مامانا، لالا بودی، من بازی کردم. مژه

- آفرین. قلبماچ

- شیر خودم (خوردم). کوچوله خودم! از خود راضی

- آفرین پسرم. هوراتشویق

- آتش نشان شیر خود. لبخند

- آفرین؟! سوالخنثی

- ایستگاه آتش نشانی شیر خود! چشمک

تعجب

- کنترل شیر خود!!

- نگران

و ناگهان مامان متوجه شد اونجورا هم که به نظر میاد همه چی سرجاش نیست و ایستگاه آتش نشانی لبریز از شیره و البته وقتی اومد کنترل رسیور رو برداره، تازه معنی جمله ی آخرم رو درک کرد! چیک چیک ازش شیر میچکید!!!

خلاصه که از دماغ مامان دراومد. وسط روز که موقع خواب نیست هست؟

از کنترلمون بگم که تا چاهــــــــــــار ساعت ازش شیر چکه می کرد و تا یک هفته هم رفت تو استراحت مطلق و بعدش هم دوره ی نقاهت.... هنوز هم بعضی دکمه هاش دچار نقص عضو شدن و کار نمیکنن!!

ولی شما بگین.. مگه شیر خوب نیست؟ مگه شیر بخوریم قوی نمیشیم؟ خوب منم که میخواستم کار خوب کنم، دادم آقای آتش نشان خورد و قوی شد، ایستگاه آتش نشانی هم احتمالا مستحکم تر شده، فقط این کنترله یه کم بسی جنبه بوده و از جا در رفته!!! نیشخند

/ 0 نظر / 2 بازدید