إلی القاقا نود!

إلی القاقا یعنی خُبادِس.. یعنی بابای! یعنی همون خداحافظی.. البته به زبون جماعت عرب!!!! هیپنوتیزم (این هم هنری است که در ادامه ی تماشای گه گاهی براعم نصیبمون شده!) نیشخند

بهار:

 

تابستان:

 

پاییز:

 

زمستان:

 

و این نیم نگاهی بود از آنچه گذشت بر ما، سالی پر از خوبیها و بدیها، خوشیها و ناخوشیها، پر از شادیها و دغدغه ها و البته پر از قد کشیدن ها  و پر و بال گرفتن ها....

مثل سالهای قبل که نه، امیدوارم بهتر از آن بوده باشد و بهترتر از آن باشد سالهای بعدتر از آن برای شما و همه ی ما.....

/ 0 نظر / 26 بازدید