10) آمدم!

لبخند تولدم مبارک!


مژه برای اولین بار ساعت 16:28 سوم اسفند 1388 چشمامو به دنیا باز کردم.
خمیازه فعلا که خیلی خسته ام و کلی کوه کنده ام!!
خواب می روم بخوابم...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
روزهای ابری

تولد تولد تولدت مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببارک ایسالله شدشال زنده باسی کوجولو[گل] بیدارشدی به سر به منم بزن