دل انگیزیِ پاییزی..

یک جمعه ی خوب برای ما یعنی این:

مامانا امروز صبح زودتری بیدار شده، و زودتر از موقع مشغول آشپزی می شود. بویی راه انداخته بیا و ببین. نکند می خواهد صبحانه به ما عدس پلو بدهد؟!

ساعت 11:30 دقیقه، بابایی کارش که تمام می شود بندیل به کول راه می افتیم به سمت پارک کودکی های مامان، نیز برای من که هنوز سنی ندارم حسی نوستالژیک دارد، لاله!

45 دقیقه ای بازی در زمین بازی اش و بعد صرف ناهاری ساده اما بی نهایت دلچسب.... خود مامان هم مانده بود که چه ریخته در غذا که آنهمه متفاوت شده و خوردنی!

موقع استراحت بابایی که شد، من و مامان پاییزبازی مان گرفت و نتیجه اش دنیا دنیا خنده که سکوتِ خلوتِ پارکِ بعدازظهر را شکسته بود و خاطره اش را به ضمیمه ی عکسهایی برایمان جاودان کرد.

welcome تو جشن پاییزی ما چشمک:

 

 

 

یاد گرفتیم می شود بیشتر مهمان خوشبختی بود،

همه ی ما دعوتیم به بزم کنار هم بودن به صرف حتی ناهاری ساده و فنجانی دلِ خوشبغل

 

--------------------------------------------

یادنبشت: تو دایره واژگان من اینجوریه که؛

نمیگم این توپه آبیه، میگم این توپه آبیست!

نمیگم موبایل باباییه، میگم موبایل باباییست!

نمیگم بگو این ته دوریه؟ (چه جوریه؟) میگم بگو این ته دوریست؟!

نمیگم اینو بده بخورم ببینم چه مزه ایه؟ میگم اینو بده بخورم ببینیم چه مزه ایست! نیشخند

و مامان عشق می کنه از اینهمه لفظ قلم صحبت کردن کولوچه ی خوشمزه اش........... قلبخوشمزهقلب

/ 0 نظر / 2 بازدید