9

عنوان مطلب:

حریف تمرینی جدیدم

 

چند روزه چرخیدم و در این میان یک کیسه بکس جدید پیدا کردم..نیشخند

 

آخ اگه بدونین بدون وقفه مشت و لگد نثار این جناح کردن چه کیفی داره!! شیطان من که تو این تاریکیا نمیبینم کجا میزنم ولی مامان میگه اسمش مثانه می باشد! زبان

 

 

جالب اینه که هر وقت این حریفم رو شوت میکنم میگه

آخ! منتظر

صداش هم اینقدر شبیه صدای مامانه که نگو!!!!

 

چرا اونوخت؟؟ سوال

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
مامان نیلوفر

اِ مگه شما پسری که بوکس بازی میکنی؟ [زبان] نکنه داری تمرین میکنی که وقتی اومدی پیش داداشی همبازی خوبی براش باشی و کم نیاری؟[نیشخند] یه عشوه ای،نازی ،...[پلک] از داداشت یادبگیر [خنده]

مامان بردیا

[خنده]اخه میدونه همبازیش پسره از همین الان تمرین میکنه کم نیاره[ماچ][چشمک]

شهر مامان مینو

[قهقهه]

مامان زهرا نازنازی

[چشمک][بغل] چقدر بامزه توصیف می کنید